ZOEKEN IN CATALOGUS
Toon resultaten

Titel

ISBN

Prijs

Tabellenboek veevoeding 2013

VERSIE 2013

Veiligheid, gezondheid, hygiene

V100

Agenda - studieplanner

SOA418SP

4,00 EUR  
in voorraad

Leeskrakers mini (Artikels: Leeskrakers mini

SCH71465

24,50 EUR  

Ongewone materialen voor onderfunderingen

RV 9/78

Catalogus van schadeverschijnselen aan bitumineuze bedekkingen op kunstwerken

RV 8/78

Het dichten van de voegen in cementbetonwegen

RV 7/77

Korrelverdelingsanalyse door bezinking

RV 6/76

De lichte slagsonde in de wegenbouw

RV 5/76

Vergelijking van vier toestellen om de dictheid van asfaltverhardingen in situ te meten

RV 44/07

Asfalt met verhoogde stijfheid; van ontwerp tot aanbrenging op de weg

RV 43/07

Temperatuurverloop in een pas aangebrachte asfaltlaag

RV 42/06

Proefvak tweelaags zeer open asfalt

RV 41/05

Verharding van koudasfalt; de eerste Belgische ervaringen

RV 40/03

De verticale drains voor de consolidatie van grond

RV 4/76

Onderhoudsstrategie voor drainerend asfalt

RV 39/98

Wegdraineringen met geocomposietmaterialen - resultaten van laboratorium- en bouwplaatsstudies

RV 38/98

Gedrag van wegconstructies (ook op kunstwerken) onder de nieuwe belastingen

RV 37/96

Methodiek voor kwantitatieve regen- en debietmetingen in rioolstelsels en het interpreteren van daar

RV 36/96

literatuurstudie over georadar

RV 35/91

Betonpuingranulaten als ongebonden funderingsmateriaal voor wegen

RV 34/91

Industriële bijproducten voor toepassing in gebonden funderingsmengsels

RV 33/91

Hergebruik van asfalt in discontinue menginstallaties RV 32/91

RV 32/91

Hergebruik ter plaatse van bitumineuze mensels - Proefwegen te Maasmechelen en Geel

RV 30/88

Dunne stroeve kunstharsslijtlagen in de wegenbouw

RV 3/72

Dimensionering van wegen met een cementbetonverharding; rekenmethode

RV 27/85

Parkeerdaken RV 26/85

RV 26/85

Verslag van uitvoering van proefvakken voor funderingen op basis van vers geproduceerde vliegas te

RV 25/84

Twee rekenmethoden voor een eenassig voertuig ter bepaling van de dynamische krachten op een wegprof

RV 24/84

Onderkenning en eigenschappen van al of niet gemodificieerde bitumina voor brugafdichtingen

RV 23/84

Laboratoriumstudie over de toepassingsmogelijkheden van staalslakken en hoogovenslakken

RV 22/84

Bevindingen aangaande het gebruik in ophogingen van wegen van vers geproduceerde vliegas afkomstig

RV 21/84

Mogelijkheden tot behandeling van verschillende soorten afvalgips

RV 20/83

Het watergehalte van funderingsbodems van Belgische wegen bij het einde van de winter

RV 2/72

Mechanische uitwerkingen van het poriënwater; Bepaling van de complexe modulus van de longitudinale

RV 19/83

Proefvakken van begrind bitumineus beton te Moerbeke

RV 18/82

Asfaltmenginstallaties en het leefmilieu

RV 17/82

De Belgische vliegassoorten; Eigenschappen als wegenbouwvulstoffen

RV 16/81

Studie over de vlakheid van wegdekken in langsrichting

RV 15/81

Atterbergse grenzen; Verslag van de laboratoriumafsteming en van aanvullende proeven

RV 14/81

Druksterkte van zandcement voor het aanvullen van sleuven

RV 13/81

Versterking van rijbanen met een bitumineuze verharding. Beoordeling van de oude rijbaan en dimensio

RV 12/80

De met split afgestrooide kunstharsslurry, een dunne, stroeve slijtlaag voor cementbeton

RV 11/79

De wegmarkering

RV 1/72

Vijanden van gewassen en hun beheersing

RECENTSTE VERSIE

30,00 EUR  

World politiek plano geplastificeerd antiek National Geographic - schaal 1/22.440.000

PP.NGW622086

49,99 EUR  

Praktisch burgerlijk recht uitgediept - POD BM

PODPRBURUKM

Praktisch burgerlijk recht uitgediept Sociaal Werk- POD 2017

POD580211

POD Buitenlandse handel - 2019 - Van Opstal Brigitte

POD2

Op Eigen Benen - editie 2012

OEB131